O spoločnosti

Pomáhame realizovať, rozvíjať a spolufinancovať vaše nápady

WFG Consulting s. r. o - Inovatívnosť ako základ úspechu

O NÁS

"Inovatívnosť ako základ úspechu"

Pre našich klientov poskytujeme pomoc v rámci poradenskej, konzultačnej činnosti a pomáhame tiež so získavaním nových partnerov potrebných pre realizáciu nápadov a nových kontraktov.

Zaoberáme sa vyhľadávaním výhodných investícií a perspektívnych podnikateľských zámerov, ktoré následne pomáhame realizovať, rozvíjať a spolufinancovať.

V rámci poradenstva pomáhame so zabezpečením reportov, analýz, auditov, hlásení a prehľadov. Vypracujeme interné smernice a plány pre financovanie, kontrolu hospodárnosti a vynakladania prostriedkov podľa individuálnych požiadaviek klienta.

ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽIEB

Ponúkame možnosť zámery po vyhotovení so súhlasom klienta spolufinancovať a zdieľať so skúsenejšími a overenými investormi. Portfólio týchto investorov vzniklo na základe dlhodobých vzťahov, profesionálnych referencií a výsledkov z predchádzajúcej spolupráce.

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb v rôznych odvetviach a oboroch a napriek tomu, že posudzujeme prípady na empirickom základe nebránime sa novým konštrukciám.

WFG Consulting s. r. o - Široké spektrum služieb
WFG Consulting s. r. o - Poslanie a vízia

POSLANIE A VÍZIA

"Dlhodobá spolupráca
je úspech našej práce"

Poslaním spoločnosti WFG Consulting s. r. o. je dlhodobo poskytovať klientom a obchodným partnerom nové nápady a zároveň riešenia problémov, s ktorými sme sa v praxi pri analýze veľkého množstva biznis plánov už stretli a na vás možno ešte len čakajú.

Spoločne eliminujeme riziká a môžeme dosahovať stanovené ciele. Vysoko si vážime každú formu spolupráce a dôveru v naše služby. Naším zámerom je realizovať projekty a ponúkať služby s vysokou pridanou hodnotou. Zakladáme si na korektných vzťahoch a máme záujem o dlhodobú spoluprácu.

INOVATÍVNE FINANČNÉ SLUŽBY

Všetky informácie v súvislosti s obchodným prípadom klienta, s ktorými sa naša spoločnosť oboznámi, sa považujú za dôverné a budú použité výhradne pre interné využitie v rámci spoločnosti WFG Consulting s. r. o. v prospech klienta. Nebudú postúpené tretím osobám bez súhlasu klienta.

Víziou spoločnosti WFG Consulting s. r. o. je byť inovátorom v poskytovaní individuálnych finančných služieb. Prioritou ostáva zachovanie si tempa rozvoja a konkurencieschopnosti našich divízií a partnerov, čo smeruje cielene k tomu, aby sa z nich stali ekonomicky silné a významné subjekty.

WFG Consulting s. r. o - Inovatívne finančné služby
© 2024 Všetky práva vyhradené pre WFG Consulting s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.