Development

"Výhodný obchodno-predajný systém."

Realizácia výkupov pozemkov a nehnuteľností vo vhodných lokalitách, ich následné zhodnotenie formou zabezpečenia budúcich stabilných nájomcov v kombinácii s dlhodobým financovaním celého projektu. Cieľom je predaj konečnému užívateľovi “na kľúč“ resp. predaj projektu ako funkčného celku exit investorovi.

Výber vhodnej lokality z portfólia našej spoločnosti

  • Príprava a analýza podkladov k výkupu pozemkov/nehnuteľnosti
  • Posúdenie možných rizík, audit dokumentácie k pozemkom
  • Predbežné štúdie – feasibility studies
  • Nájomné zmluvy (nadnárodné spoločnosti, sieťové reťazce)

Realizácia projektu

  • Predpokladané náklady a rozpočty
  • Optimalizácia legislatívno-byrokratických lehôt pri povoľovaní výstavby
  • Dlhodobé bankové financovanie
  • Príprava tendrovej dokumentácie, organizácia a kontrola výstavby
  • Dodávateľské zmluvy a vzťahy

Exit

  • Zabezpečenie dokumentácie na riadnu prevádzku
  • Predaj hotového projektu exkluzívnym partnerom

Kladieme silný dôraz na hľadanie konkrétnych riešení.

KONTAKTUJTE NÁS

Dôvernosť informácií

Zaoberame sa vyhľadávaním výhodných investícií a perspektívnych podnikateľských zámerov.

Profesionálne správanie

Poskytujeme pomoc v rámci poradenskej, konzultačnej činnosti, hľadania vhodných partnerov.

Osobné nasadenie

Zakladáme si na korektných vzťahoch a máme záujem o dlhodobú obchodnú spoluprácu.

Inovatívnosť riešení

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb v rôznych odvetviach a oboroch.