Naše služby

"Kladieme silný dôraz na
inovatívnosť riešení."

Prioritou pre nás je

spokojný klient

Development

Zabezpečíme technický audit, projekčnú činnosť, získavanie potrebných povolení pre výstavbu a realizáciu...

Financovanie

Pozemky, bytová výstavba a rezidencie, polyfunkčné budovy, obchodné a administratívne priestory...

Pohľadávky, dražby

Financovanie výhodných a dobre zabezpečených pohľadávok záložných veriteľov...

Audit

Audit pre investorov, bankové inštitúcie, technický audit.