Pohľadávky, dražby

"Dôverné v prospech klienta."

Konkurz

Financovanie výhodných a dobre zabezpečených pohľadávok záložných veriteľov. Zabezpečíme venture kapitál (kombinácia bankových zdrojov a private equity z portfólia našich partnerov a V.I.P,) pri kúpe pohľadávok z konkurzov resp. projektov, ktoré by sa mohli pre bankové domy prvotne javiť ako špekulatívne alebo s vysokou mierou rizika. Riziko prenesené na spoluinvestora.

Dražba

Zabezpečíme následné dlhodobé financovanie kúpy nehnuteľnosti v dražbe resp. predaj časti podniku v konkurze. Dlhodobý bankový úver. Zaručíme individuálny prístup ku klientovi a nadštandardné vzťahy v bankovom dome.

Všetky informácie v súvislosti s obchodným prípadom klienta, s ktorými sa naša spoločnosť oboznámi, sa považujú za dôverné a budú použité výhradne len pre pracovné účely v prospech klienta. Nebudú postúpené tretím osobám bez súhlasu klienta.

Kladieme silný dôraz na hľadanie konkrétnych riešení.

KONTAKTUJTE NÁS

Dôvernosť informácií

Zaoberame sa vyhľadávaním výhodných investícií a perspektívnych podnikateľských zámerov.

Profesionálne správanie

Poskytujeme pomoc v rámci poradenskej, konzultačnej činnosti, hľadania vhodných partnerov.

Osobné nasadenie

Zakladáme si na korektných vzťahoch a máme záujem o dlhodobú obchodnú spoluprácu.

Inovatívnosť riešení

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb v rôznych odvetviach a oboroch.