WF group

"Realizujeme, rozvíjame,
spolufinancujeme Vaše nápady."

O nás

"Inovatívnosť ako základ úspechu"

Pre našich klientov poskytujeme pomoc v rámci poradenskej, konzultačnej činnosti a pomáhame tiež so získavaním nových partnerov potrebných pre realizáciu nápadov a nových kontraktov.

Zaoberáme sa vyhľadávaním výhodných investícií a perspektívnych podnikateľských zámerov, ktoré následne pomáhame realizovať, rozvíjať a spolufinancovať.

V rámci poradenstva pomáhame so zabezpečením reportov, analýz, auditov, hlásení a prehľadov . Vypracujeme interné smernice a plány pre financovanie, kontrolu hospodárnosti a vynakladania prostriedkov podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Zároveň ponúkame možnosť tieto zámery po vyhotovení so súhlasom klienta spolufinancovať a zdieľať so skúsenejšími a overenými investormi. Portfólio týchto investorov vzniklo na základe dlhodobých vzťahov, profesionálnych referencií a výsledkov z predchádzajúcej spolupráce.

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb v rôznych odvetviach a oboroch a napriek tomu, že posudzujeme prípady na empirickom základe nebránime sa novým konštrukciám.

Poslanie, vízia

"Dlhodoba spolupráca úspech našej práce"

Poslaním spoločnosti WF group, s.r.o. je dlhodobo poskytovať klientom a obchodným partnerom nové nápady a zároveň riešenia problémov, s ktorými sme sa v praxi pri analýze veľkého množstva biznis plánov už stretli a na Vás možno ešte len čakajú. Spoločne eliminujeme riziká a môžeme dosahovať stanovené ciele. Vysoko si vážime každú formu spolupráce a dôveru v naše služby. Naším zámerom je realizovať projekty a ponúkať služby s vysokou pridanou hodnotou. Zakladáme si na korektných vzťahoch a máme záujem o dlhodobú spoluprácu.

Všetky informácie v súvislosti s obchodným prípadom klienta, s ktorými sa naša spoločnosť oboznámi, sa považujú za dôverné a budú použité výhradne pre interné využitie v rámci spoločnosti WF group s.r.o v prospech klienta. Nebudú postúpené tretím osobám bez súhlasu klienta.

Víziou spoločnosti WF group, s.r.o. je byť inovátorom v poskytovaní individuálnych finančných služieb. Prioritou ostáva zachovanie si tempa rozvoja a konkurencieschopnosti našich divízií a partnerov, čo smeruje cielene k tomu, aby sa z nich stali ekonomicky silné a významné subjekty.

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb

NAŠE SLUŽBY

Dôvernosť informácií

Zaoberame sa vyhľadávaním výhodných investícií a perspektívnych podnikateľských zámerov.

Profesionálne správanie

Poskytujeme pomoc v rámci poradenskej, konzultačnej činnosti, hľadania vhodných partnerov.

Osobné nasadenie

Zakladáme si na korektných vzťahoch a máme záujem o dlhodobú obchodnú spoluprácu.

Inovatívnosť riešení

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb v rôznych odvetviach a oboroch.