Development

"Spolupracujeme so skúsenými
odborníkmi."

Realizácia výkupov pozemkov a nehnuteľností vo vhodných lokalitách, ich následné zhodnotenie formou zabezpečenia budúcich stabilných nájomcov v kombinácii s dlhodobým financovaním celého projektu. Cieľom je predaj konečnému užívateľovi “na kľúč“ resp. predaj projektu ako funkčného celku exit investorovi.

Výber vhodnej lokality z portfólia našej spoločnosti

 • Príprava a analýza podkladov k výkupu pozemkov/nehnuteľnosti
 • Posúdenie možných rizík, audit dokumentácie k pozemkom
 • Predbežné štúdie – feasibility studies
 • Nájomné zmluvy (nadnárodné spoločnosti, sieťové reťazce)

Realizácia projektu

 • Predpokladané náklady a rozpočty
 • Optimalizácia legislatívno-byrokratických lehôt pri povoľovaní výstavby
 • Dlhodobé bankové financovanie
 • Príprava tendrovej dokumentácie, organizácia a kontrola výstavby
 • Dodávateľské zmluvy a vzťahy

Exit

 • Zabezpečenie dokumentácie na riadnu prevádzku
 • Predaj hotového projektu exkluzívnym partnerom

Partneri

Kladieme silný dôraz na hľadanie konkrétnych riešení.

KONTAKTUJTE NÁS

Dôvernosť informácií

Zaoberame sa vyhľadávaním výhodných investícií a perspektívnych podnikateľských zámerov.

Profesionálne správanie

Poskytujeme pomoc v rámci poradenskej, konzultačnej činnosti, hľadania vhodných partnerov.

Osobné nasadenie

Zakladáme si na korektných vzťahoch a máme záujem o dlhodobú obchodnú spoluprácu.

Inovatívnosť riešení

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb v rôznych odvetviach a oboroch.