Audit

"Zbavte sa
nevýhodného úveru."

Audit pre investorov, bankové inštitúcie:

 • Vyhodnotenie aktuálneho stavu objektu,
 • posúdenie účelu objektu na stanovené použitie,
 • kontrola celkových finančných nárokov,
 • vyhotovenie správy na určenie hodnoty objektu.

Technický audit:

 • celkový opis objektu,
 • architektonická a stavebná časť,
 • statika,
 • technické vybavenie objektov,
 • inžinierske stavby,
 • kontrolné merania s protokolmi,
 • vonkajšie plochy,
 • environment, vplyv na životné prostredie
 • zoznam použiteľných a nepoužiteľných stavebných konštrukcií,
 • nápravné opatrenia,
 • plán údržby,
 • rozpočet nákladov.

Kladieme silný dôraz na hľadanie konkrétnych riešení.

KONTAKTUJTE NÁS

Dôvernosť informácií

Zaoberame sa vyhľadávaním výhodných investícií a perspektívnych podnikateľských zámerov.

Profesionálne správanie

Poskytujeme pomoc v rámci poradenskej, konzultačnej činnosti, hľadania vhodných partnerov.

Osobné nasadenie

Zakladáme si na korektných vzťahoch a máme záujem o dlhodobú obchodnú spoluprácu.

Inovatívnosť riešení

Pracujeme so širokým spektrom inovatívnych služieb v rôznych odvetviach a oboroch.